Μια σειρά πέντε αρχείων παρουσίασης διαφανειών σε μορφή ppt, σχετικά με την ζωή του Γέροντα Παΐσιου.


1. Κατεβάστε το πρώτο αρχείο από ΕΔΩ.
2. Κατεβάστε το δεύτερο αρχείο από ΕΔΩ.
3. Κατεβάστε το τρίτο αρχείο από ΕΔΩ
4. Κατεβάστε το τέταρτο αρχείο από ΕΔΩ.
5. Κατεβάστε το πέμπτο αρχείο από ΕΔΩ.


Ακολουθεί η προεπισκόπηση του πρώτου αρχείου:


Ευχαριστούμε πολύ τον συνάδελφο που έστειλε τα σχετικά αρχεία.
Ένα αρχείο παρουσίασης διαφανειών σε μορφή ppt, σχετικό με το Μυστήριο της ιεράς Εξομολόγησης. Ξεκινάει με την εξιστόρηση και την ερμηνεία της παραβολής του Ασώτου Υιού και κατόπιν εξηγεί μεταξύ άλλων τι είναι η Εξομολόγηση, από πού προέρχεται, τι είναι η αμαρτία, το νόημα της Εξομολόγησης, πώς πρέπει να γίνεται, τι είναι ο κανόνας, τι είναι επιτίμιο, την ανάγκη για προσωπικό εξομολόγο κ.ά.


Κατεβάστε το αρχείο από ΕΔΩ.


Ακολουθεί η προεπισκόπηση του αρχείου. 


Ευχαριστούμε τον συνάδελφο που έστειλε το σχετικό αρχείο.
Ένα αρχείο παρουσίασης διαφανειών σε μορφή ppt, σχετικό με το Μυστήριο του αγίου Ευχελαίου. Εξηγεί εν συντομία μεταξύ άλλων τι είναι το Μυστήριο, πώς ιδρύθηκε, πού τελείται, και άλλες πολύ ενδιαφέρουσες πληροφορίες για αυτό το Μυστήριο. 

Κατεβάστε το αρχείο από ΕΔΩ.


Ακολουθεί η προεπισκόπηση του αρχείου:


Ευχαριστούμε τον συνάδελφο που έστειλε το σχετικό αρχείο.
Ένα αρχείο παρουσίασης διαφανειών σε μορφή ppt, που εξιστορεί εν συντομία την ιστορία της Ορθόδοξης Εκκλησίας στα πλαίσια της Οθωμανικής αυτοκρατορίας. Μιλάει μεταξύ άλλων για την άλωση της Κωνσταντινούπολης, για την Οθωμανική αυτοκρατορία, για την εθναρχία του Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως, για την παροχή προνομίων, για τον εξισλαμισμό και τους νεομάρτυρες, για τους κρυπτοχριστιανούς, για την καθοριστική συμβολή της Εκκλησίας στην εκπαίδευση των υποδούλων και για τους μεγάλους διδασκάλους του Γένους.

Κατεβάστε το αρχείο από ΕΔΩ.


Ακολουθεί η προεπισκόπηση του αρχείου:


Ευχαριστούμε τον συνάδελφο που έστειλε το σχετικό αρχείο.
Ένα αρχείο παρουσίασης διαφανειών σε μορφή ppt που εξετάζει το γιατί, πότε και πώς πρέπει να νηστεύουμε. Μεταξύ άλλων, αναλύει ετυμολογικά την λέξη "νηστεία", εξηγεί ποιες είναι οι νηστίσιμες τροφές και ποιες οι αρτύσιμες, μιλάει για την νηστεία στην Παλαιά Διαθήκη, για την Διδασκαλία του Χριστού περί νηστείας και για το νόημα της νηστείας στα πλαίσια της Εκκλησίας.


Κατεβάστε το αρχείο από ΕΔΩ.


Ακολουθεί η προεπισκόπηση του αρχείου:


Ευχαριστούμε πολύ τον συνάδελφο που έστειλε το παραπάνω αρχείο. Ένα αρχείο σχετικό με την νηστεία υπάρχει και ΕΔΩ.
Μία πολύ ενδιαφέρουσα και περιεκτική παρουσίαση διαφανειών από τις Νεανικές Συντροφιές της Ενορίας Προφήτη Ηλία Παγκρατίου. Μιλάει μεταξύ άλλων για την Δημιουργία του κόσμου, για τα αποτελέσματα της πτώσης του ανθρώπου, για την τωρινή κατάσταση των σχέσεων ανθρώπου και περιβάλλοντος, για την πρόταση της Εκκλησίας για την στάση του ανθρώπου απέναντι στη Δημιουργία, προκειμένου ο άνθρωπος να ξανακερδίσει τον χαμένο Παράδεισο και να συμφιλιωθεί με ολόκληρη την Δημιουργία.

Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο από ΕΔΩ.


Ακολουθεί η προεπισκόπηση της παρουσίασης:


Ευχαριστούμε τον συνάδελφο που έστειλε το σχετικό αρχείο.
Μία περιεκτική παρουσίαση διαφανειών σε μορφή ppt, η οποία μεταξύ των άλλων: 1) Αναλύει την έννοια της άσκησης στα πλαίσια της Εκκλησίας. 2) Αναφέρεται στην άσκηση των κοσμικών και των ασκητών. 3) Μιλάει για τον αναχωρητισμό και τον τρόπο ζωής των Αναχωρητών. 4) Εξηγεί τι είναι οι Λαύρες. 5) Αναλύει την έννοια της εκκοσμίκευσης των Χριστιανών και τις επιπτώσεις της. 6) Μιλάει για τα μοναστήρια αναφέροντας ενδεικτικά κάποια από αυτά. 7) Περιγράφει την ζωή στο κοινόβιο μοναστήρι. 8) Αναλύει την συμβολή του Μοναχισμού στην κοινωνία μας. 9) Μιλάει για τους κινδύνους του Μοναχού. 10) Αναφέρεται στο Γεροντικό.


Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο από ΕΔΩ.


Ακολουθεί η προεπισκόπηση του αρχείου:


Ευχαριστούμε τον συνάδελφο που μας έστειλε το παραπάνω αρχείο.
Ένα αρχείο παρουσίασης διαφανειών σε μορφή ppt, που αφορούν στα διαδραματιζόμενα γεγονότα της Αγίας και Μεγάλης Εβδομάδος.

Κατεβάστε το αρχείο από ΕΔΩ.


Ακολουθεί η προεπισκόπηση του αρχείου:Ευχαριστούμε πολύ τον συνάδελφο που έστειλε το σχετικό αρχείο.

ΟΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ

στα πλαίσια του Κατηχητικού Σχολείου κατά κανόνα αποτελούν μόνο εργαλείο, προκειμένου να εξηγηθούν στα παιδιά και να αποτυπωθούν σε αυτά κάποια βασικά σημεία των σχετικών θεμάτων.
Ευχαριστούμε πολύ τους συναδέλφους που στέλνουν όλες αυτές τις διαφάνειες.
Αν διαπιστώσετε τυχόν λάθη σε κάποιες από αυτές, παρακαλείστε να στείλετε σχετικό μήνυμα στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο katixitis@gmail.com ή να αφήνετε σχετικό σχόλιο στην ανάρτηση της αντίστοιχης διαφάνειας.