Ένα αρχείο παρουσίασης διαφανειών σε μορφή ppt, σχετικό με το Μυστήριο της ιεράς Εξομολόγησης. Ξεκινάει με την εξιστόρηση και την ερμηνεία της παραβολής του Ασώτου Υιού και κατόπιν εξηγεί μεταξύ άλλων τι είναι η Εξομολόγηση, από πού προέρχεται, τι είναι η αμαρτία, το νόημα της Εξομολόγησης, πώς πρέπει να γίνεται, τι είναι ο κανόνας, τι είναι επιτίμιο, την ανάγκη για προσωπικό εξομολόγο κ.ά.


Κατεβάστε το αρχείο από ΕΔΩ.


Ακολουθεί η προεπισκόπηση του αρχείου. 


Ευχαριστούμε τον συνάδελφο που έστειλε το σχετικό αρχείο.

ΟΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ

στα πλαίσια του Κατηχητικού Σχολείου κατά κανόνα αποτελούν μόνο εργαλείο, προκειμένου να εξηγηθούν στα παιδιά και να αποτυπωθούν σε αυτά κάποια βασικά σημεία των σχετικών θεμάτων.
Ευχαριστούμε πολύ τους συναδέλφους που στέλνουν όλες αυτές τις διαφάνειες.
Αν διαπιστώσετε τυχόν λάθη σε κάποιες από αυτές, παρακαλείστε να στείλετε σχετικό μήνυμα στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο katixitis@gmail.com ή να αφήνετε σχετικό σχόλιο στην ανάρτηση της αντίστοιχης διαφάνειας.