Ένα αρχείο παρουσίασης διαφανειών σε μορφή ppt, που εξιστορεί εν συντομία την ιστορία της Ορθόδοξης Εκκλησίας στα πλαίσια της Οθωμανικής αυτοκρατορίας. Μιλάει μεταξύ άλλων για την άλωση της Κωνσταντινούπολης, για την Οθωμανική αυτοκρατορία, για την εθναρχία του Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως, για την παροχή προνομίων, για τον εξισλαμισμό και τους νεομάρτυρες, για τους κρυπτοχριστιανούς, για την καθοριστική συμβολή της Εκκλησίας στην εκπαίδευση των υποδούλων και για τους μεγάλους διδασκάλους του Γένους.

Κατεβάστε το αρχείο από ΕΔΩ.


Ακολουθεί η προεπισκόπηση του αρχείου:


Ευχαριστούμε τον συνάδελφο που έστειλε το σχετικό αρχείο.

ΟΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ

στα πλαίσια του Κατηχητικού Σχολείου κατά κανόνα αποτελούν μόνο εργαλείο, προκειμένου να εξηγηθούν στα παιδιά και να αποτυπωθούν σε αυτά κάποια βασικά σημεία των σχετικών θεμάτων.
Ευχαριστούμε πολύ τους συναδέλφους που στέλνουν όλες αυτές τις διαφάνειες.
Αν διαπιστώσετε τυχόν λάθη σε κάποιες από αυτές, παρακαλείστε να στείλετε σχετικό μήνυμα στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο katixitis@gmail.com ή να αφήνετε σχετικό σχόλιο στην ανάρτηση της αντίστοιχης διαφάνειας.